SKAB INTERESSE

Medieplanlægning lægges ud fra et ønske om at imødekomme et behov hos modtageren. Med vores udgivelser er vi med til også at skabe et behov, ved at sætte fokus på et emne eller et problem.

Men vi sætter aldrig fokus på et emne eller et problem uden også at komme med løsninger og inspiration. I samspil med de annoncer, der bringes i udgivelsen, inspirerer vi læseren til handling.